جوشاندن ایران خارجی منابع اسکناس انتقال

جوشاندن: ایران خارجی منابع اسکناس انتقال ایرانی سود بانکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی است / نامه

مصطفی میرسلیم در نامه انتقادی خود به سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که رشد رسانه‌ها و نظارت عمومی به مرحله‌ای رسیده است که امکان انکار وعده‌ها و

نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی است / نامه

نامه انتقادی میرسلیم به رقبا در خصوص مناظره دیروز: نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی است

عبارات مهم : انتخابات

مصطفی میرسلیم در نامه انتقادی خود به سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که رشد رسانه ها و نظارت عمومی به مرحله ای رسیده است که امکان انکار وعده ها و عملکردها دیگر از نظریاتی همچون «دروغ بزرگ» پیروی نمی کند و درجا رسوایی پدید خواهد آورد. باید به نحوی سخن گفت و وعده داد که فرداها ما را توان عمل به آن باشد.

به گزارش «انتخاب»، متن این نامه به شرح زیر است:

نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی است / نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

رقبای ارجمند، حضرات مردها نامزدهای محترم دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری

سلام علیکم

مصطفی میرسلیم در نامه انتقادی خود به سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که رشد رسانه‌ها و نظارت عمومی به مرحله‌ای رسیده است که امکان انکار وعده‌ها و

اولین مناظره برگزار شد و شاهد مواردی بودیم که نمی توان در برابر آن ساکت ماند. این جانب از مدافعان برگزاری زنده مناظره بوده ام و همچنان اعتقاد دارم نباید از «آزادی » مقید به قانون ترسید و به بهانه امنیت، جریان آزاد اطلاعات را متوقف ساخت. از این رو از موضع وزیر محترم کشور رنجیدم، که اگر ایشان نتوانند اعتماد کنند که نامزدهای انتخابات (که شورای نگهبان بدقت گزینش کرده اند) مصالح ملی را رعایت می کنند؛ چگونه انتظار دارند مردم اعتماد کنند که رویه از بین بردن غلط های رییس جمهور حاضر در قدرت – که بارها در سالهای اخیر در پایگاه اطلاع رسانی دولت رخ داده- در مناظرات غیرزنده تکرار نخواهد شد؟

به لطف الهی در آن تصمیم تجدید نظر شد و برکات آن را در زیاد کردن شور انتخاباتی دیدیم. از برکات این حرکت، براق سازی، برطرف شبهات و وادار کردن به پاسخگویی مسئولان بود که ان شاء الله نتیجه نهایی آن را در همکاری گسترده مردم در انتخابات خواهیم دید.

اما همان گونه که نباید از تن دادن به نقد در اتاقی شیشه ای و در برابر داوران مهم که مردم اند، گریخت؛ چند توصیه را نیز نباید از نظر دور داشت:

نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی است / نامه

نخست آنکه فراموش نکنیم که علاوه بر تقوای الهی که ما را به «راستی و درستی» دعوت می نماید، رشد رسانه ها و نظارت عمومی به مرحله ای رسیده است که امکان انکار وعده ها و عملکردها دیگر از نظریاتی همچون «دروغ بزرگ» پیروی نمی کند و درجا رسوایی پدید خواهد آورد. باید به نحوی سخن گفت و وعده داد که فرداها ما را توان عمل به آن باشد.

دیگر آنکه فراموش نکنیم در کنار مردم، دشمن نیز نظاره گر این مناظرات هست. نباید سخنان ما به گونه ای باشد که جهت منکوب کردن رقیب یک عنوان استثنائی را به اندازه ای بزرگ نماییم که خود خوراکی جهت دشمن فراهم آوریم و یا در شکلی بدتر، دشمن را جهت بهره گیری از مواضع و عملکرد خود به طمع اندازیم.

مصطفی میرسلیم در نامه انتقادی خود به سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که رشد رسانه‌ها و نظارت عمومی به مرحله‌ای رسیده است که امکان انکار وعده‌ها و

و از همه مهمتر، ضمن ضرورت بیان براق و صریح سخنان و بیان نقد بی پرده، مراقب باشیم که گرفتار «جدال و مراء مذموم» به جای «جدال احسن» نشویم و به دام هتاکی و مسئولیت گریزی نلغزیم. نباید به احساس و عصبیت مجال غلبه بر منطق داد. نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری هرآنچه در گذشته بوده است (بخشی از آن از یک سو و بخشی دیگر از طرف مقابل) خلاف انصاف و اخلاق نبوی است که قرار بود الگوی حکومت ورزی ما باشد. چه نیکو است امکان انتشار سند جهت مخاطبان در هنگام استدلال مهیا گردد تا با بیان مبانی گفتگو به شکلی دقیق تر و درست تر، به تصویری واقعی تر از حقایق دست یابیم. صحنه مناظره دیروز این نگرانی را پدید آورد که هرگز پرسشها فرعی را بر مهم اولویت دهیم و یا دوست را به خاطر خطایی دشمن بینگاریم و دشمن خونی و معاند را به بهانه لبخندی دوست فرض کنیم.

امید دارم شما همراهان و رقبای ارجمند در روزهای باقیمانده تا انتخابات با تقویت نقاط قوت مناظره دیروز و اصلاح نقاط ضعف آن، بیش از پیش به ابعاد ایجابی برنامه خود بپردازید و ابعاد علمی نظریات خود را وجهه همت قرار دهید و مباد که خناسانی «دیوسازی از رقیب» را جهت «فرار از پاسخگویی» بر ما تحمیل نمایند. به گمان این شریک شما در رقابت، از نقاط ضعف مناظره دیروز، پنهان ماندن زوایای مورد سؤال در برنامه بعضی رقبای ارجمند و رجحان کشمکش به جای پاسخ به سوالات طرح شده است بود.

نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی است / نامه

سید مصطفی آقامیرسلیم

9 اردیبهشت ماه 1396

واژه های کلیدی: انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs