جوشاندن ایران خارجی منابع اسکناس انتقال

جوشاندن: ایران خارجی منابع اسکناس انتقال ایرانی سود بانکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کمک 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم‌ها / آمریکا

نهادهای نظامی آمریکایی که مدعی افشای دور زدن تحریم‌های کشور عزیزمان ایران از سوی امارات شده‌اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.

کمک 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم‌ها / آمریکا

آمریکا: کمک 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم ها

عبارات مهم : ایران

نهادهای نظامی آمریکایی که مدعی افشای دور زدن تحریم های کشور عزیزمان ایران از سوی امارات شده است اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.

نهادهای نظامی آمریکا مدعی شدند که 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم های بانکی آمریکا کمک کرده اند.

به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت شبکه خبری الجزیره، گزارشی از سوی نهادهای نظامی آمریکا انتشار یافته است که نشان می دهد 2 شرکت اماراتی در صادر کردن نفت کشور عزیزمان ایران به تحریم های آمریکا پایبند نبوده اند.

کمک 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم‌ها / آمریکا

این 2 شرکت اماراتی در فروش نفت و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت با کشور عزیزمان ایران همکاری کرده اند در حالی که بر اساس تحریم های آمریکا هرگونه همکاری با سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران ممنوع بود. این عنوان مربوط به نیمه دوم سال 2016 میلادی است.

نهادهای نظامی آمریکایی که مدعی افشای دور زدن تحریم‌های کشور عزیزمان ایران از سوی امارات شده‌اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.

نهادهای نظامی آمریکایی که مدعی افشای دور زدن تحریم های کشور عزیزمان ایران از سوی امارات شده است اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.

بر اساس این گزارش دو شرکت اماراتی که تحریم های آمریکا را دور زده اند “سیلک روز پترولیوم” و”پتروکیمیکس جنرال ترادینگ” هستند که با تاجرانی که مسئولیت فروش نفت کشور عزیزمان ایران در دوران تحریم را بر عهده داشتند همکاری کرده اند.

این نهادهای نظامی آمریکایی مدعی شده است اند نفت کشور عزیزمان ایران به وسیله کشتی های خارجی از مبدأ بنادر کشور دیگری جز کشور عزیزمان ایران صادر شده است است.

کمک 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم‌ها / آمریکا

کشتی های وابسته به شرکت “سیلک رود پترولیوم” و “پتروکیمیکس جنرال ترادینگ” در نیمه دوم 2016 میلادی تعداد 55 کشتی نفت را از طریق خلیج فارس صادر کرده است که تعداد 47 کشتی از آنها اطلاعات ورود و خروج خود را به طور کلی ثبت نکرده اند.

آمریکا با شیوه های خاص ای می تواند کلیه کشتی هایی که از خلیج فارس عبور می کنند را ردیابی کند. سیستم ردیابی آمریکا می تواند همه کشتی ها حتی آن دسته از کشتی ها که رادارهای خود را قطع کرده و هیچ گونه فرکانس ارتباطی ایجاد نمی کنند را ردیابی کند.

نهادهای نظامی آمریکایی که مدعی افشای دور زدن تحریم‌های کشور عزیزمان ایران از سوی امارات شده‌اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.

امارات علی رغم تنش سیاسی دارای روابط اقتصادی خوبی با کشور عزیزمان ایران هست. 80 درصد از کل تبادل تجاری کشور عزیزمان ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات، قطر و بحرین) مربوط به کشور امارات است.

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | آمریکا | امارات | تحریم ها | آمریکایی | شورای همکاری خلیج فارس | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs