جوشاندن ایران خارجی منابع اسکناس انتقال

جوشاندن: ایران خارجی منابع اسکناس انتقال ایرانی سود بانکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث تعویق اجرای حکم اعدام موکلم، تصمیم قوه قضاییه بود/ تکذیب خبر تلاش سفیر افغانست

وکیل متهم پرونده قتل ستایش قریشی خاطر گفت: تعویق صدور حکم موکلم با تصمیم قوه قضاییه صورت گرفت. استدلال ما این بود که متهم پرونده زیر هجده سال است و حکم نباید اج

تعویق اجرای حکم اعدام موکلم، تصمیم قوه قضاییه بود/ تکذیب خبر تلاش سفیر افغانست

وکیل قاتل ستایش: تعویق اجرای حکم اعدام موکلم، تصمیم قوه قضاییه بود/ تکذیب خبر تلاش سفیر افغانستان جهت توقف در اجرای حکم

عبارات مهم : اعدام

وکیل متهم پرونده قتل ستایش قریشی خاطر گفت: تعویق صدور حکم موکلم با تصمیم قوه قضاییه صورت گرفت. استدلال ما این بود که متهم پرونده زیر هجده سال است و حکم نباید اجرا شود.

مجتبی فرح بخش در گفت و گو با ایلنا، راجع به تعویق اجرای حکم قاتل ستایش قریشی گفت: تعویق صدور حکم موکلم با تصمیم قوه قضاییه صورت گرفت. استدلال ما این بود که متهم پرونده زیر هجده سال است و حکم نباید اجرا شود.

تعویق اجرای حکم اعدام موکلم، تصمیم قوه قضاییه بود/ تکذیب خبر تلاش سفیر افغانست

وکیل متهم پرونده قتل ستایش قریشی خاطرنشان کرد: نمی دانم استدلال قوه قضاییه چه بوده است ولی فعلا اجرای حکم به تعویق افتاده است و وقت اجرای آن هم مشخص نیست.

این حقوقدان افزود: بعضی از فعالان مدنی ایرانی و شخصیت های فرهنگی افغان جهت به تعویق افتادن حکم تلاش کردند ولی اینکه گفته می شود سفیر افغانستان در این زمینه تلاش هایی داشتند، صحیح نیست.

وکیل متهم پرونده قتل ستایش قریشی خاطر گفت: تعویق صدور حکم موکلم با تصمیم قوه قضاییه صورت گرفت. استدلال ما این بود که متهم پرونده زیر هجده سال است و حکم نباید اج

واژه های کلیدی: اعدام | پرونده | قاتل ستایش | قوه قضاییه | پرونده قتل | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs