جوشاندن ایران خارجی منابع اسکناس انتقال

جوشاندن: ایران خارجی منابع اسکناس انتقال ایرانی سود بانکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث بابا تلفن را قطع کرد که به کسی خبر ندهیم / اظهارات دختر 10 ساله از کشته شدن مادرش به دست پدرش

دختر 10 ساله که تنها شاهد قتل هولناک مادرش بود، با حضور دردادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران به تشریح شرح شب جنایت پرداخت.

اظهارات دختر 10 ساله از کشته شدن مادرش به دست پدرش: بابا تلفن را قطع کرد که به کسی خبر ندهیم

عبارات مهم : ایران

دختر 10 ساله که تنها شاهد قتل هولناک مادرش بود، با حضور دردادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران به تشریح شرح شب جنایت پرداخت.

کشور عزیزمان ایران نوشت: تحقیقات پلیسی دراین باره از صبح 28 آذر سال گذشته و به دنبال تماس مسئولان بیمارستانی درغرب پایتخت کشور عزیزمان ایران با مأموران کلانتری 142 کن آغازشد.پس ازحضورمأموران دربیمارستان مشخص شد زن جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

بنابراین عنوان به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد.درجریان تحقیقات بازپرس محسن مدیر دِه از شعبه ششم دادسرای خاص قتل پایتخت وکارآگاهان جنایی، شوهرزن جوان به اتهام قتل بازداشت شد.اوضمن اعتراف گفت: «شب قبل به خاطر پرسشها خانوادگی با همسرم درگیر شدم و در یک لحظه با چاقو او رازدم. هنگامی که زنم غرق خون روی زمین افتاد تازه متوجه شدم چه اشتباهی کرده ام. به همین خاطر جهت نجات جانش بسرعت او را به بیمارستان رساندم ولی بی فایده بود و زنم روی تخت بیمارستان جان سپرد.

بابا تلفن را قطع کرد که به کسی خبر ندهیم / اظهارات دختر 10 ساله از کشته شدن مادرش به دست پدرش

متهم در ادامه تحقیقات مدعی شد که به علت مسئله معنوی و روانی، در وقت اتفاق قادر به تصمیم گیری درست نبوده است.

پس ازاین اظهارات، بازپرس جنایی جهت کشف راز حقیقت، دختر 10 ساله این خانواده را که وقت اتفاق در منزل حضور داشت به دادسرا احضار کرد.

دختر 10 ساله که تنها شاهد قتل هولناک مادرش بود، با حضور دردادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران به تشریح شرح شب جنایت پرداخت.

دخترک دیروز گفت: «شب اتفاق از دورهمی آمده بودیم و پدرم مانند هر لحظه شروع به بهانه گیری کرد. دعوای آن شب تا ساعتی ادامه داشت که من ازشدت ناراحتی به اتاقم رفتم. ولی ناگهان پدرم وارد اتاقم شد و شروع به گشتن کمدم کرد. از من پرسید وسایل داخل کمد را از کجا آورده ام. از سر و صدای ما، مادرم وارد اتاق شد و تلاش کرد او را بیرون ببرد. ولی پدرم دست بردار نبود و مادرم که نمی توانست آرامش کند ازشدت ناراحتی وعصبانیت خواست با خانواده پدرم و خودش تماس بگیرد و عنوان را بگوید. ولی پدرم تلفن ها و گوشی ها و حتی رایانه را هم جمع کرده بود و مادرم نمی توانست به هیچ کسی خبر دهد.

همان موقع پدرم با فریاد گفت می خواهد منزل را آتش بزند و شومینه را زیاد کرد. مامانم التماس می کرد ولی پدرم سیلی محکمی به من و مامانم زد وباسرعت به طرف آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت. داشتم وسایلم را جمع می کردم که پدرم به سراغم آمد و گفت می خواهم چاقو را روی تو تمرین کنم. درحالی که ترسیده بودم، مادرم جهت کمک به من جلو آمد که پدرم با چاقو چند ضربه به پاهای مادرم زد.بعد ازآن پدر مرا داخل اتاق انداخت و گفت اگر بیرون بیایی می کشمت.

بعد از آن چیزی ندیدم ولی صدای باز شدن در و التماس های مادرم را که از همسایه ها کمک می خواست شنیدم.وناگهان صدایش قطع شد.

بابا تلفن را قطع کرد که به کسی خبر ندهیم / اظهارات دختر 10 ساله از کشته شدن مادرش به دست پدرش

با بیانات تنها شاهد شب جنایت، پیگیری به پرونده وارد مرحله تازه ای شد.

واژه های کلیدی: ایران | اظهارات | تحقیقات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs